Over dienstencheques

Dienstencheques zijn een fiscaal voordelig betaalmiddel voor poets- en strijkhulp. Bent u een privépersoon en woont u in België? Betaal uw huishoudhulp dan met dienstencheques van Sodexo.

Nuttige info 

Hoe bestel ik dienstencheques en hoeveel?

Dienstencheques kunt u enkel bestellen via het uitgiftebedrijf voor dienstencheques, aangeduid door de regionale overheid.  Momenteel is dit uitgiftebedrijf Sodexo voor de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Vooraleer u een eerste bestelling plaatst, dient u hiervoor een gebruikersnummer aan te vragen.
Per gewest is er een aparte website:

Vlaams gewest   Waals gewest   Brussels Hoofdstedelijk gewest 

 

Bewaar uw gebruikersnummer zorgvuldig want dit is ook de gestructureerde mededeling die u altijd dient in te vullen bij iedere overschrijving naar Sodexo. Opgelet: u dient steeds minimum 10 cheques te bestellen.

De overschrijving dient te gebeuren op één van volgende rekeningnummers van Sodexo:

 • Vlaams Gewest : BE41 0017 7246 2610
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : BE28 0017 7246 3620
 • Waals Gewest : BE15 0017 7247 4330

 

Hoeveel kost een dienstencheque?

De kostprijs voor een dienstencheque bedraagt:

Vlaams Gewest:
€9 per cheque voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques
€10 per cheque voor de volgende 100.
Per gezin komt dit neer op 800 dienstencheques aan €9 en 200 aan €10.

Waals gewest:
€9 per cheque voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques
€10 per cheque voor de volgende 100.
Per gezin komt dit neer op 800 dienstencheques aan €9 en 200 aan €10.

Brussels gewest
€10 per cheque voor de eerste 300 aangekochte dienstencheques
€12 per cheque voor de volgende 200.
Per gezin komt dit neer op 600 dienstencheques aan €10 en 400 aan €12.

 

Opgelet!  Deze gegevens zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen (laatste update 24/02/2023). 

 

Voor mindervalide personen,  gebruikers met een mindervalide kind of eenouder gezinnen, gelden andere maximumaantallen. Je kan deze raadplegen op de website van Sodexo. Je betaalt daarnaast ook een administratieve kost van € 0,90 per gepresteerde dienstencheque. Die kost wordt één maal per maand apart gefactureerd.

Hoe registreren bij Sodexo?

U registreert zich bij het Gewest dat overeenstemt met uw domicilieadres. Na uw registratie ontvangt u van Sodexo uw gebruikersnummer.

Vlaams Gewest  Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waarvoor dient de persoonlijke zone bij Sodexo?

Via Sodexo ontvangt u na registratie per mail een login en paswoord waarmee u toegang hebt tot uw beveiligde klantenzone via de applicatie “Dienstencheques by Sodexo”  of via de website.

Via uw persoonlijke zone of via de app kunt u volgende verrichtingen doen:

 • Persoonsgegevens aanpassen (bv adreswijziging)
 • Saldo aan dienstencheques nakijken
 • Betaalprofiel aanpassen (als u overschakelt van papieren naar elektronische cheques)
 • Prestaties van uw huishoudhulp opvolgen

 

 

Ontdek het gebruiksgemak van de applicatie "Dienstencheques by Sodexo"

Bent u uw login-gegevens kwijt, dan dient u hiervoor persoonlijk Sodexo  te contacteren.  Wegens de Wet op de Privacy kan GreenHouse deze gegevens niet bekomen.

U kunt Sodexo contacteren via volgende nummers:

 • 02/401 31 30 (Vlaams Gewest)
 • 02/401 31 70 (Waals Gewest)
 • 02/401 31 60 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
GreenHouse verkiest elektronische dienstencheques (EDC). Wat is een EDC?

Wat is een elektronische dienstencheque (EDC)?

Elektronische cheques moet u bekijken als virtuele cheques die u aankoopt en beheert via uw beveiligde zone bij Sodexo.

Voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques

 • Makkelijk te beheren: raadpleeg een historiek van uw verbruikte dienstencheques op uw persoonlijke klantenzone
 • Sneller beschikbaar: binnen de 48u na uw overschrijving
 • Geen verlies of diefstal mogelijk
 • Veiliger in gebruik: cheques met de oudste vervaldatum worden automatisch eerst opgebruikt
 • Geen administratie (dateren - handtekenen) meer: noch voor u, noch voor uw huishoudhulp
 • Goed voor het milieu door vermindering van de papierberg
 • ...

Hoe werkt het elektronisch betaalsysteem?

 1. Uw elektronische dienstencheques zijn binnen de 48 uur beschikbaar na bestelling.
 2. Na de prestatie registreert de huishoudhulp de prestatie. U wordt hiervan via mail op de hoogte gesteld.
 3. Zonder reactie van uw kant zal Sodexo automatisch na 5 werkdagen (60 voor Brussel en Wallonië) uitgaan dat u akkoord gaat met de geregistreerde prestatie.
 4. De juiste hoeveelheid elektronische dienstencheques worden automatisch uit uw portefeuille gehaald om de prestatie te betalen. Ook hiervan brengt Sodexo u per e-mail op de hoogte.
Hoe schakel ik over van papieren naar elektronische cheques?

Bij GreenHouse werken wij standaard met elektronische cheques, deze zijn niet alleen milieuvriendelijker, ze zijn ook makkelijker en veiliger.

Had u eerder gekozen voor papieren cheques en wenst u nu graag over te schakelen?  Breng zeker uw kantoor en uw huishoudhulp op de hoogte van uw omschakeling en pas uw betaalprofiel aan in uw persoonlijke zone.

Hoe werkt de Sodexo-mail "automatische bevestiging van een nieuwe prestatie"?

Hebt u gekozen voor elektronische cheques, dan zal uw huishoudhulp zijn/haar prestatie doorgeven via de app van Sodexo of telefonisch, dit aan de hand van uw unieke, persoonlijke gebruikersnummer.

Daarna ontvangt u van Sodexo een automatische mail met het aantal gepresteerde uren en de vraag om deze te bevestigen of te betwisten.

U hoeft met deze mail in principe niks te doen indien alles ok is. De prestatie wordt zonder tegenbericht van u automatisch bevestigd na 4 werkdagen.

Hoe lang blijven dienstencheques geldig?

Alle dienstencheques, zowel in papieren als elektronische vorm, zijn 1 jaar geldig in het Vlaamse Gewest. In Wallonië is dit 8 maand, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 maand.

Bij papieren cheques vindt u de geldigheidsdatum op de cheque zelf terug, bij elektronische kan u de vervaldatum raadplegen via uw persoonlijke zone.

Opgelet: cheques waarvan de geldigheidsdatum is verstreken, mag de huishoudhulp niet meer in ontvangst nemen.

Meer weten over uw fiscaal voordeel?

Voor een dienstencheque betaalt u bij aankoop €9 of €10 per stuk, en afhankelijk van het gewest waar uw hoofdverblijfplaats is, krijgt u nog een extra fiscaal voordeel.

Sodexo stuurt u rond maart het fiscaal attest via mail door.

Vlaams Gewest:
€1,80 per cheque van €9 voor de eerste 191 cheques.

Waals gewest:
€0.90 per cheque van €9 voor de eerste 150 cheques.

Brussels gewest
€1,50 per cheque van €10 voor de eerste 163 cheques.

Opgelet! Deze gegevens zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen (laatste update 24/02/2023).

 

Ook gebruikers met een laag inkomen kunnen een fiscaal voordeel genieten. Dat gebeurt via een terugbetaalbaar belastingkrediet. Om de terugbetaling aan te vragen, voegt u het fiscale attest van Sodexo toe aan de belastingaangifte. Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met de FOD Financiën via het telefoonnummer 02 572 57 57 (gewoon tarief).

Mijn domicilie verandert, wat nu?

Indien u verhuist, dient u zo snel mogelijk uw nieuwe adres door te geven aan zowel Sodexo (telefonisch of online via uw persoonlijke zone) én ook aan uw GreenHouse-kantoor.

Wat met de dienstencheques van een overleden persoon?

Vanaf de datum van overlijden wordt het profiel van de overleden dienstenchequegebruiker gedurende 3 maand “bevroren”.

Tijdens deze periode kunnen:

 • prestaties nog bevestigd worden
 • erfgenamen de terugbetaling van de resterende dienstencheques vragen. Dit kan enkel als een overlijdensakte wordt voorgelegd aan Sodexo. Contacteer hiervoor rechtstreeks Sodexo.
 • Geen dienstencheques meer besteld worden


Na deze periode van 3 maanden wordt het gebruikersprofiel definitief geblokkeerd.

Meer info nodig over de extra dienstencheques voor zelfstandige mama's?

Werkt u als zelfstandige en bent u pas mama geworden, dan kunt u genieten van 105 uur moederschapshulp van zodra u uw professionele activiteiten hebt hervat.

Deze hulpt betaalt u met de 105 dienstencheques die u ontvangt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen (SVZ) waarbij u aangesloten bent.

Contacteer uw Sociaal Verzekeringsfonds voor meer info en voorwaarden. De dienstencheques kunt u ten vroegste aanvragen vanaf de 6de maand van de zwangerschap en tot de laatste dag van de 15de week na de geboortedatum.

Hoe kan ik mijn dienstencheques laten omruilen of terugbetalen?

Dienstencheques zijn steeds 1 jaar geldig (In Wallonië is dit 8 maand, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 maand).  Binnen hun geldige periode kunt u ze omruilen of laten terugbetalen. Daarna niet meer.
 

Hoe dienstencheques omruilen?

Elektronische dienstencheques:

Facturatie

Waarom factureren wij?

Group Daenens hecht als bedrijf veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening voor de klant en aan het creëren van kansen voor onze medewerkers. Als onderneming willen we daarom verder kunnen investeren in de medewerkers: in de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze duizenden werknemers.

Binnen het huidige financieringsmodel van de sector is hiertoe tot op vandaag echter onvoldoende ruimte. Als onderneming kunnen we echter niet gewoon aan de zijlijn blijven staan en onachtzaam toekijken. Onze huishoudhulpen en u als klant verdienen beter.  

Daarom zien wij ons genoodzaakt om een bijkomende administratieve kost in rekening te brengen.

Is het aanrekenen van een administratieve vergoeding wettelijk?

Het aanrekenen van een administratieve vergoeding is toegelaten en wettelijk. Vele dienstenchequebedrijven doen dat al sinds enige tijd.

Het aanrekenen en de modaliteiten van deze administratieve vergoeding is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die we jou hebben toegezonden of die we jou hebben overhandigd bij je bezoek op kantoor. Je kan steeds een kopij van onze standaard samenwerkingsovereenkomst bekomen via jouw kantoor.

Hoeveel moet ik extra betalen?

Het betreft een facturatie per gewerkt uur en het bedrag dat zal worden gefactureerd is afhankelijk van de woonplaats van u als klant. Aangezien de inruilwaarde van een dienstencheque verschilt per gewest, zal ook het gefactureerde bedrag per uur verschillen per gewest. Vanaf 01/01/2023 voorzien we volgende facturatie per gewerkt uur:

Vlaanderen: € 0,90
Brussel: € 0,62
Wallonië: € 0,46

Wat als je huishoudhulp niet is komen opdagen?

Als je huishoudhulp niet is komen opdagen, neem je contact op met de kantoorverantwoordelijke. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken, en indien de prestatie per vergissing al was aangerekend, wordt die op de volgende factuur automatisch verrekend.

Wat als je huishoudhulp op een andere dan de geplande datum de prestatie verricht heeft?

Geen probleem. Dat wordt in onze planning aangepast en correct op je factuur afgerekend. Je hoeft hier zelf verder geen actie voor te ondernemen, dit gebeurt automatisch.

Wat als je huishoudhulp langer gewerkt heeft dan voorzien?

De extra gepresteerde uren zullen op je volgende factuur automatisch mee verrekend worden.

Wat als je huishoudhulp minder uren gewerkt heeft dan voorzien?

De te weinig gewerkte uren zullen op je volgende factuur automatisch in mindering gebracht worden.

Kan ik mijn factuur op papier krijgen in plaats van per mail?

Ja, dat kan, maar je betaalt dan wel een extra verzend- en administratiekost van 5 € per factuur. Vanuit ecologisch oogpunt proberen wij echter papieren facturen zoveel mogelijk te vermijden en we adviseren je om een mailadres ter beschikking te stellen zodat we niet alleen de natuur sparen, maar ook de extra kosten kunnen vermijden.

Wat als mijn samenwerkingsovereenkomst in de foute taal is opgesteld?

De samenwerkingsovereenkomst is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Als je de overeenkomst in een andere taal wenst te ontvangen, kan je hiervoor terecht bij de kantoorverantwoordelijke.

Kan mijn factuur verzonden worden naar een ander e-mailadres?

Geen enkel probleem. Geef het juiste e-mailadres door aan de kantoorverantwoordelijke.

Kan mijn factuur opnieuw verzonden worden?

Geen enkel probleem. Vraag dit gerust aan uw kantoorverantwoordelijke.

Wat als ik een factuur tweemaal betaald heb?

Het teveel betaalde bedrag zal automatisch terugbetaald worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Wat als ik het niet eens ben met de extra facturatie?

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos je samenwerkingsovereenkomst opzeggen. Je neemt hiervoor best contact voor op met het kantoor.

Kan ik een factuur krijgen op naam van mijn bedrijf?

Dit is wettelijk niet mogelijk. Dienstencheques mogen alleen door particulieren gebruikt worden.

Waar kan ik terecht met klachten over mijn factuur?

Neem hiervoor cantact op met de kantoorverantwoordelijke. Hij of zij zal samen met jou naar een oplossing zoeken.

Wat als ik mijn samenwerkingsovereenkomst wil stoppen?

Dat kan zoals voorzien volgens de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. Breng het kantoor hier schriftelijk of via mail van op de hoogte. Hij of zij zal de nodige stappen ondernemen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.

 

Als je eventueel nog andere vragen hebt die hier niet werden opgenomen, dan kan je best je kantoor even contacteren zodat we je verder kunnen helpen.

Extra vragen?

0800 120 30

Wenst u graag wat extra hulp in het huishouden? Vraag hier uw huishoudhulp aan.

Een poetshulp aanvragen