Mijn huishoudhulp en ik

Wederzijds respect, stiptheid en vertrouwen zijn de bouwstenen voor een goede samenwerking tussen u, uw huishoudhulp en GreenHouse. 

Daarom vinden we het belangrijk dat u onze praktische afspraken naleeft.

Goede afspraken voor een vlotte samenwerking

 

Welke taken mag mijn huishoudhulp uitvoeren?

Onze huishoudhulpen mogen ingeschakeld worden voor normale huishoudelijke taken, zowel binnen- als buitenshuis.

Toegelaten taken:

 • Poetsen van de privéwoning (stof afnemen, stofzuigen, dweilen, ..)
 • Strijken
 • Ramen lappen *
 • Rolluiken poetsen *
 • Terras poetsen (geen tuinonderhoud) *
 • Kleine naaiwerkjes
 • Dagelijkse maaltijden bereiden
 • Kleine boodschappen doen (te voet of met de fiets in een straal van max 5 km van de woning)

 

* om fysieke klachten te voorkomen, raden we aan om afwisseling te voorzien bij deze taken.

Opgelet:
Bent u zelfstandige? Dan kunt u de dienstencheques enkel gebruiken om te poetsen in uw privéruimtes (dus niet in uw winkel, praktrijkruimte, wachtzaal, b&b, ...). De activiteiten die de huishoudhulp uitvoert, mogen ook geen betrekking hebben op uw zelfstandige activiteit (zo mag strijken van beroepskledij bijvoorbeeld niet met dienstencheques).

Niet toegelaten taken

 • Opkuis na verhuis en renovatiewerken. Dit is de taak van private poetsfirma’s.
 • Opvang en verzorging van kinderen en huisdieren
 • Poetsen van de kattenbak
 • Klusjes en tuinonderhoud
 • Werken op een hoge ladder. Huishoudhulpen mogen enkel een stabiele ladder met steun gebruiken met max 3 treden.
 • Werken met ammoniak en het gebruik van chloorhoudende producten zoals bleekwater/javel en dettol.
 • Buitenwerk bij ongeschikte weersomstandigheden zoals extreme hitte, koude, regen of sneeuw.
 • Werken op pantoffels of kousen. En dit om slippen te voorkomen.
 • Zwaar meubilair, tapijten of vuilniszakken die te zwaar zijn, verplaatsen.
Welk poetsgerief voorzie ik voor mijn huishoudhulp?

Onze huishoudhulpen werken steeds met uw poetsgerief en –producten, maar kunnen uiteraard slechts schitterend werk verrichten als ze over een basisuitrusting in goede staat beschikken.

Poetsgerief:

 • 2 emmers en 2 dweilen
 • Een trekker voor de ramen en een vloertrekker
 • Eventueel een schuurborstel met voldoende lange greep
 • Borstel met zachte haren
 • Stofzuiger of swiffer
 • 1 spons voor de ramen en 1 spons voor de badkamer
 • Zeemvel of 3 microvezeldoeken (1 voor de badkamer, 1 voor ramen en spiegels, 1 voor de keuken)
 • Veilig strijkijzer en stevige strijkplank
 • Stabiele trapladder (max 3 treden)

In 2019 lanceerde het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques een campagne met de naam "Ik toon respect" om zo klanten te sensibiliseren om degelijk poetsmateriaal in huis te halen voor de huishoudhulp. Kijk zeker de checklist na of u over al het nodige materiaal beschikt.

Poetsproducten:

 • Allesreiniger
 • Vloerzeep
 • Vloerreiniger

Belangrijk:

 • Uw poetshulp gebruikt enkel krachtige ontvetters en anti-kalkproducten na uw toestemming en op uw verantwoordelijkheid. En dit enkel indien dit geen (gezondheids)risico's meebrengt voor de medewerker zelf.
 • We vragen uitdrukkelijk om alle chemische producten te labelen. Flessen zonder label mogen niet gebruikt worden door onze medewerkers.
 • De huishoudhulpen krijgen het uitdrukkelijk verbod om schoon te maken met producten die één van de volgende labels dragen:

 

LEES ONZE HUISHOUDREGELS AANDACHTIG NA

 

Komt uw huishoudhulp voor de eerste keer langs? Bekijk dan zeker onderstaande video zodat u weet waar u dient op te letten.

Moet ik thuis zijn als de huishoudhulp komt?

DOWNLOAD EEN VOORBEELD VAN EEN SLEUTELDOCUMENT

Het is steeds de bedoeling dat de huishoudhulp op de afgesproken dagen toegang heeft tot uw woning.  U beslist zelf of u hem/haar een sleutel geeft of deze klaarlegt op een afgesproken plaats.

Beslist u een sleutel te overhandigen, dan gebeurt dit steeds op uw eigen verantwoordelijkheid en buiten GreenHouse om. We raden wel aan om de huishoudhulp een document te laten ondertekenen voor ontvangst.

Wanneer komt mijn poetshulp langs?

U kiest zelf wanneer en hoe vaak de huishoudhulp langskomt. GreenHouse houdt in de mate van het mogelijke rekening met uw voorkeuren.

Vraagt u voor de eerste keer huishoudhulp aan, geef dan meteen ook uw voorkeursdagen door. Hoe meer u er opgeeft, hoe sneller wij u een poetshulp kunnen voorstellen.

Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen en vervangende feestdagen. Ze werken steeds in blokken van 4 u.

Vraag meteen uw huishoudhulp aan

Is mijn huishoudhulp verzekerd voor ongevallen en schade?

Uiteraard hopen we steeds dat alles vlekkeloos verloopt, maar indien er toch iets misloopt, zijn onze huishoudhulpen verzekerd. Zo zijn ze verzekerd voor arbeidsongevallen, op het werk en van/naar het werk.

Onze verzekering dekt ook eventuele schadegevallen die door de huishoudhulp werden veroorzaakt. Schadegevallen komen pas in aanmerking als de geleden schade gelijk of groter is dan 250 euro. Kleinere gevallen worden beschouwd als normaal huishoudelijk risico.

Doet er zich een schadegeval voor, verwittig dan zo snel mogelijk uw GreenHouse-kantoor en bezorg ons een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving. Onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over een eventuele terugbetaling.

Even geen huishoudhulp nodig?

Als u door omstandigheden even geen huishoudhulp nodig hebt, laat het ons steeds minimum 14 dagen op voorhand weten. Zo krijgen onze huishoudhulpen niet te maken met plots loonverlies en vermijdt u eventuele extra kosten.

Belangrijk om weten: 

Laattijdig annuleren  (minder dan 2 weken op voorhand) door u of door uw huishoudhulp wordt enkel aanvaard bij overmacht.

Laattijdig afbellen zonder dringende of geldige reden wordt niet getolereerd. GreenHouse behoudt zich in dit geval het recht om de waarde van de verloren uren alsnog te innen.

Eenmalig uw huishoudhulp annuleren

Lukt het niet om uw huishoudhulp in een bepaalde week te laten langskomen? Bekijk eventueel samen met het kantoor of hij/zij niet op een andere dag kan langskomen om de poetsbeurt in te halen.

Indien dit  niet lukt, laat het ons zeker 14 dagen op voorhand weten zodat uw huishoudhulp bij een andere klant langs kan gaan.

 

Tijdelijk (minder dan 3 weken) uw huishoudhulp annuleren

Hebt u tijdelijk (minder dan 3 aansluitende weken) geen huishoudhulp nodig? Verwittig dan tijdig (minimum 14 dagen op voorhand)  het GreenHouse-kantoor. Dit geeft GreenHouse de tijd om tijdelijk een andere klant in te plannen voor uw huishoudhulp.


Langer dan 3 weken uw huishoudhulp annuleren

Hebt u langer dan 3 weken geen huishoudhulp nodig, dan zijn wij verplicht u terug op de wachtlijst te plaatsen en een andere klant voor uw poetshulp te zoeken.
Verwittig ons zeker minimum 2 weken op voorhand.

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp?

Uw GreenHouse-huishoudhulp betaalt u met Pluxee-dienstencheques. Deze zijn verkrijgbaar in elektronische of papieren variant. Je betaalt daarnaast ook een administratieve kost van € 0,90 per gepresteerde dienstencheque. Die kost wordt één maal per maand apart gefactureerd.

Bij GreenHouse werken wij standaard met elektronische cheques, deze zijn niet alleen milieuvriendelijker, ze zijn ook makkelijker en veiliger.

1 dienstencheque staat steeds gelijk aan 1 uur huishoudelijk werk.

Ik betaal met elektronische cheques

 • Uw huishoudhulp geeft zijn/haar uren door aan Pluxee na de geleverde prestatie. Dit kan telefonisch of via een app.

 • Daarna ontvangt u van Pluxee een automatische mail met het aantal gepresteerde uren. U kunt deze bevestigen of betwisten. De bevestiging gebeurt sowieso automatisch na 4 werkdagen indien u de uren niet zelf bevestigt.

 • Het aantal cheques wordt van uw elektronische portefeuille afgetrokken.

  Eenvoudiger kan bijna niet!

 

Ik betaal met papieren dienstencheques

 • Vul de datum in, teken de cheque en kruis de activiteit aan met donkerblauwe of zwarte inkt. Geef het correcte aantal cheques af aan de huishoudhulp of leg ze klaar.

 • De huishoudhulp voegt zijn/haar naam, rijksregisternummer en handtekening toe en bezorgt deze cheques aan GreenHouse.
Hoe zorg ik voor een veilige werkplek voor mijn huishoudhulp?

Voor GreenHouse is het absolute prioriteit dat onze huishoudhulpen poetsen en strijken in een veilige omgeving.

Zijn er zaken waar u de huishoudhulp zeker op moet attent maken zoals bijvoorbeeld een gladde vloer, een steile trap …., vertel het hem/haar bij de start van de samenwerking.

Tips voor een veilige poetsomgeving:

 • Geef uw huishoudhulp een grondige rondleiding bij de start
 • Vertel aan uw huishoudhulp waar het EHBO-materiaal ligt
 • Laat poetsproducten in hun originele verpakking met een leesbaar etiket. Producten zonder etiket mogen nooit gebruikt of aangeboden worden.
 • Zorg voor degelijk en ergonomisch  poetsmateriaal. Check dus zeker of u over alle materiaal beschikt. 

Komt uw huishoudhulp voor de eerste keer langs? Bekijk dan zeker onderstaande video zodat u weet waar u dient op te letten.

Mijn huishoudhulp is afwezig. Wat nu?

Hoewel onze huishoudhulpen stuk voor stuk supervrouwen- en mannen zijn, kunnen zij ook wel eens ziek of afwezig zijn.

Is uw huishoudhulp afwezig ten gevolge van ziekte of een andere dringende reden, dan zal hij/zij u zelf hiervan op de hoogte brengen en belt uw kantoor u daarna op om eventuele vervanging te regelen.
Let wel, wij kunnen niet steeds meteen vervanging garanderen aangezien we niet altijd extra mensen ter beschikking hebben.

Neemt uw huishoudhulp vakantie, dan zal hij/zij u hiervan zelf op de hoogte stellen. In dit geval kijken wij niet standaard uit voor een vervangende medewerker, maar indien u dit wenst kunt u steeds uw GreenHouse-kantoor hiervoor contacteren.

Extra vragen?

0800 120 30

Ontdek de voordelen van een job als huishoudhulp.

Solliciteer snel